4/21/09

Kurikulum Islamic Teacher Training University

1- Komponen Syariah

Pengantar Syariah
Usul Fiqh
Fiqh Ibadah
Fiqh Muamalah
Fiqh Usrah
Fiqh Mawarith
Fiqh Jinayah
Maktabah Syariah
Qawaid Fiqhiyyah
Undang-undang Islam Di Malaysia
Ekonomi Islam
Kewangan Islam
Politik Islam
Methodologi Penyelidikan Pengajian Islam

2- Komponen Usuluddin

Pengantar Usuluddin
Aqidah
Pemikiran Islam
Perbandingan Agama
Ulum Quran
Usul Tafsir
Kutub At Tafasir
Usul Hadith
Manahij Al Muhaddithin
Kutub Ahadith
Fiqh Al Hadith
Sejarah Dunia
Sejarah Islam
Pengantar Dakwah

3- Komponen Pendidikan

Falsafah Pendidikan
Sosiologi Pendidikan
Psikologi Pendidikan
Kurikulum Pendidikan
Pedagogi
Penilaian Dalam Pendidikan
Penyelidikan Dalam Pendidikan

Kurikulum Pendidikan Islam
Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam
Penilaian Dalam Pendidikan Islam
Pengajaran Mikro Pendidikan Islam
Kurikulum Bahasa Arab
Kaedah Pengajaran Bahasa Arab
Penilaian Dalam Bahasa Arab
Pengajaran Mikro Bahasa Arab


4- Komponen Bahasa

Bahasa Arab
Bahasa Inggeris
Bahasa Mandarin

No comments: